Близо 99 700 лв. са приходите от наеми на общински жилища в община Разград през миналата година

Близо 99 700 лв. са постъпленията в общинската хазна на Разград от отдадени под наем общински жилища през миналата година. Месечният приход е малко над 8300 лв., съобщи за БТА ресорният зам.-кмет Мирослав Грънчаров. 

Той заяви, че за 2022 г. наличният жилищен фонд на общината е 186 жилища. Според предназначението си те са четири вида. Най-много – 153, са жилищата за настаняване под наем на граждани с установени нужди, 24 са ведомствените и седем – резервните жилища. Две от жилищата са за продажба. Към настоящия момент отдадените под наем общински жилища са 154, в т.ч. са и тези за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди, ведомствени и резервни общински жилища, посочи зам.-кметът. Той обясни, че отдаването под наем на общински жилища става при условия и ред, определени от Закона за общинската собственост и Наредба №17 на Общинския съвет в Разград. Настаняването се извършва по утвърден за годината списък, в който картотекираните граждани са подредени в зависимост от степента на жилищната им нужда. По думите на Грънчаров през изтеклата година са извършени 16 настанявания от общо 23 картотекирани за годината граждани, а са прекратени 25 договора за отдаване под наем на жилищни имоти частна общинска собственост. 

Задълженията на неизрядните наематели на общински жилища към община Разград към 1 февруари 2023 г. възлизат на 3123 лв. По думите на зам.-кмета посочената сума не може да се конкретизира с точност, защото всекидневно се извършват плащания от наемателите и сумата се променя. Грънчаров обясни, че мерките, които се предприемат спрямо нередовните платци, са разпращане на предупредителни писма, в които им се определя срок за погасяване на дължимите суми и уведомления за прекратяване на наемните правоотношения. Неплащането на наемната цена или каквито и да е консумативни разноски, свързани с ползването на общинското жилище за повече от три месеца, представлява основание за прекратяване на наемното правоотношение. През 2022 г. са прекратени два договора с некоректни наематели. Към настоящия момент тече процедура за прекратяване на наемните правоотношения с още един такъв неизряден наемател, посочи зам.-кметът. 

Мирослав Грънчаров заяви, че жилищният фонд на община Разград е стар и амортизиран. По думите му в голямата си част общинските жилища са в сгради, съсобствени между общината и физически лица, което създава трудности при тяхното управление и поддръжка, а повечето от къщите общинска собственост са разположени в междублокови пространства, запазени след извършени отчуждавания и нямат траен градоустройствен статут. „Ежегодно в бюджета на общината се залагат средства за поддръжка и ремонт на общинските жилища, като следва да се отбележи, че се забелязва тенденция за увеличение на заложената сума, необходима за ремонтите и поддръжката на жилищата“, каза още зам.-кметът. Той допълни, че предвидените за ремонти на общински жилища средства в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за тази година са 67 486 лв. 

/РИ/

Този уебсайт използва бисквитки, за да подобри вашето изживяване. Ще приемем, че сте съгласни с това, но можете да се откажете, ако желаете. Приемам Прочети още