Темата за Холокоста и за спасяването на българските евреи присъства във всички етапи на общообразователната подготовка в училище

Темата за Холокоста и за спасяването на българските евреи присъства във всички етапи на общообразователната подготовка в училищното образование, каза в интервю за БТА Радостина Николова – държавен експерт по „История и цивилизации“ в Дирекцията „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ в Министерството на образованието и науката (МОН).

В начален етап темата е част от учебния предмет „Човекът и обществото“, в прогимназиалния етап се изучава в седми клас, когато се учи национална история, в първи гимназиален етап тя е част както от учебното съдържание в десети клас, когато отново се изучава пълен курс на национална история, така и в учебното съдържание на предходния девети клас, когато се изучава съвременна световна история, обясни Николова.

На въпрос как в часовете по „История и цивилизации“ учителите акцентират върху опазването и предаването на паметта за спасяването на българските евреи, Радостина Николова обясни, че специално в часовете по учебния предмет „История и цивилизации“ възможностите се съдържат не само в урочните теми, но има допълнително предоставени ресурси в уроците за упражнения. Има предвидени и дейности извън класната стая, когато се работи в екип и по изследователски проект. И тогава могат да се възлагат задачи, които да са свързани както със срещи и интервюта с все още живи, спасени евреи, така и с изследвания, които се провеждат в Държавна агенция „Архиви“, в съответните регионални музеи.

МОН организира от 2003 г. кампанията „Урок по достойнство“, каза експертът. „Всяка година, в навечерието на 10 март темата за часа на класа може да бъде обвързана със съдбата на българските евреи. Няма ограничение – въпрос на решение на самото училище е с кои класове, по подходящ начин, за възрастта, ще бъде проведен такъв урок по достойнство. Всяко училище само избира начина, по който ще отбележи тази дата. Тази кампания е в навечерието на 10 март, тъй като е свързана със спасяването на българските евреи“, обясни Радостина Николова.

Тя съобщи, че Международният литературен ученически конкурс „Който спаси едни човешки живот, спасява цяла вселена!“ на Центъра за еврейско-българско сътрудничество „Алеф“ е включен в Националния календар на МОН за изяви на децата и учениците по интереси. В този смисъл работим съвместно и си партнираме с центъра „Алеф“. Министерството на образованието и науката обаче има и самостоятелен конкурс за ученически изследователски проект, който се нарича „Места и памет“. Това е общото название, като всяка година поставяме специфичен акцент. Тази година, този акцент ще бъде свързан с отбелязване на 80-годишнината от спасяването на българските евреи. Наши партньори са Държавната агенция „Архиви“ и Софийският университет „Св. Климент Охридски“. Разработките, които получаваме, са много качествени и стойностни във всяка следваща година, поради което имаме възможност най-добрият ученически проект да бъде депозиран в Държавната агенция „Архиви“ и да стане част от техните ресурси, което е признание за труда на нашите ученици, подчерта Радостина Николова.

Експертът от МОН отбеляза, че студентите, които се обучават в специалността „История“ в университетите в България, няма как да не изучават темата за Холокоста, защото това ще бъде част от техните професионални ангажименти. В Софийския университет, в Историческия факултет, има специалност „Хебраистика“, която е малко по-широка специалност. В нея студентите изучават иврит, традиции, обичаи и всичко, което е свързано с историята на Израел.


Следва пълният текст на интервюто:

 

През 2023 г. България отбелязва 80 години от спасяването на българските евреи, как тази тема присъства в учебниците ни – в кои класове и как се изучава тя?

– Подготвяме се през цялата година да имаме събития, с които да отбележим годишнината и темата за Холокоста, за спасяването на българските евреи, за съдбата на евреите в администрираните от България територии. Темата присъства във всички етапи на общообразователната подготовка на училищното образование. В начален етап тя е част от темите по учебния предмет „Човекът и обществото“, в прогимназиалния етап се изучава в седми клас, когато се учи национална история, в първи гимназиален етап тя е част както от учебното съдържание в десети клас, когато отново се изучава пълен курс на национална история, така и в учебното съдържание на предходния девети клас, когато се изучава съвременна световна история.

Как в часовете по „История и цивилизации“ учителите акцентират върху опазването и предаването на паметта за спасяването на българските евреи?

– Специално в часовете по учебния предмет „История и цивилизации“ възможностите се съдържат не само в урочните теми, има допълнително предоставени ресурси в уроците за упражнения. Има предвидени и дейности извън класната стая, когато се работи в екип и по изследователски проект. И тогава могат да се възлагат задачи, които да са свързани както със срещи и интервюта с все още живи, спасени евреи, така и с изследвания, които се провеждат в Държавна агенция „Архиви“, в съответните регионални музеи.

Какви исторически факти и данни, свързани със спасяването на българските евреи, са публикувани в учебниците ни и необходима ли е промяна или допълнение, които да подчертаят по-силно приноса на страната ни за този хуманен акт?

– Ако говорим за учебното съдържание и за учебниците, като си представим, че ресурсите, възможностите на една урочна тема са ограничени, използваме всички допълнителни възможности, с които колегите, учители, могат да предоставят допълнителна информация и учениците да я изследват, да я обработят, и да я обогатят. Отново казвам – там се съдържа историята както на тези, които са живели в пределите на Царство България, така и на тези евреи, които са живели в администрираните от България територии по времето на Втората световна война.

Разкажете за Националната кампания „Урок по достойнство“ на Министерството на образованието и науката, и за ученици от кои класове е предназначена тя? Каква е връзката на тази кампания с темата за Холокоста и за спасяването на българските евреи?

– Историята на кампанията „Урок по достойнство“ датира от 2003 г. Всяка година, в навечерието на 10 март темата за часа на класа може да бъде обвързана със съдбата на българските евреи. Няма ограничение – въпрос на решение на самото училище е с кои класове, по подходящ начин, за възрастта, ще бъде проведен такъв урок по достойнство. Всяко училище само избира начина, по който ще отбележи тази дата. Тази кампания е в навечерието на 10 март, тъй като е свързана със спасяването на българските евреи.

От декември 2018 г. България е член на IHRA – Международен алианс за възпоменание на Холокоста, как МОН си сътрудничи с тази организация, за да се опази паметта за спасяването на българските евреи и да бъде адекватно преподавана в българското образование?

– Когато през 2018 г. ни приемаха за пълноправен член на Международния алианс за възпоменание на Холокоста, тогава стана така, че ние за много кратък период от време извървяхме пътя от държава наблюдател до държава постоянен член. Това беше три години след приемането на новия Закон за предучилищното и училищното образование, и въвеждането на новите учебни програми. Една част от доклада, който предоставихме, и въпросникът, който попълнихме, беше свързан с темата за училищното образование и държавата ни получи много висока оценка за промяната, която е извършена – в закона и в новите учебни програми. Ние депозирахме учебната ни програма за девети клас, както и част от новите учебници по време на обследването ни, както се нарича, и вземането на решение да бъдем приети за пълноправен член.

Представители на Министерството на образованието и науката участваме в работната група „Образование“ и по време на всяка една сесия – те се провеждат два пъти в годината, даваме информация и коментираме какъв ни е напредъкът, какви нови инициативи предприемаме в рамките на училищното образование.

Министерството на образованието и науката работи ли съвместно с Центъра за еврейско-българско сътрудничество „Алеф“, който организира Международния литературен ученически конкурс „Който спаси едни човешки живот, спасява цяла вселена“?

– Конкурсът на Центъра за еврейско-българско сътрудничество „Алеф“ е включен в Националния календар на Министерството на образованието и науката за изяви на децата и учениците по интереси. В този смисъл ние работим съвместно и си партнираме.

Министерството на образованието и науката обаче има и самостоятелен конкурс за ученически изследователски проект, който се нарича „Места и памет“. Това е общото название, като всяка година поставяме специфичен акцент. Тази година, този акцент ще бъде свързан с отбелязване на годишнината. Наши партньори са ни Държавна агенция „Архиви“ и Софийският университет „Св. Климент Охридски“. Разработките, които получаваме, са много качествени и стойностни във всяка следваща година, поради което имаме възможност най-добрият ученически проект да бъде депозиран в Държавна агенция „Архиви“ и да стане част от техните ресурси, което е признание за труда на нашите ученици.

В тези два конкурса – на Министерството на образованието и науката, и на Центъра за еврейско-българско сътрудничество „Алеф“, ученици от кои класове могат да участват?

– В нашия конкурс участват ученици от двата гимназиални етапа, защото темата и изследователският проект са малко по-тежки. В конкурса на „Алеф“ дори имат възможност да участват и студенти от първите курсове по време на обучението си във висшите училища.

Като експерт по „История и цивилизации“ в Министерството на образованието и науката, имате ли информация в кои специалности в българските университети се изучава темата за Холокоста и за спасяването на българските евреи?

– Със сигурност всички колеги, които се обучават в специалност „История“ в университетите в България, няма как да не изучават темата за Холокоста, защото това ще бъде част от техните професионални ангажименти. В Софийския университет, в Историческия факултет, има специалност „Хебраистика“, която е малко по-широка специалност. В тази специалност студентите изучават иврит, традиции, обичаи и всичко, което е свързано с историята на Израел.

Българската телеграфна агенция (БТА) в партньорство с Центъра за еврейско-българско сътрудничество „Алеф“ си поставя задачата с поредица от материали да припомни събитията от миналото и участниците в тях, и да представи значението на спасението и спасителите. България е спасила близо 50 хиляди живота. Според официалните данни на интернет страницата на Изследователския център на Световния център за възпоменание на Холокоста Яд Вашем, в таблицата срещу името на България е записано, че в страната е имало 50 хиляди евреи преди Втората световна война и нула жертви. Единствената държава в таблицата със записани нула жертви е България.

Този уебсайт използва бисквитки, за да подобри вашето изживяване. Ще приемем, че сте съгласни с това, но можете да се откажете, ако желаете. Приемам Прочети още