Депозитите на домакинствата са нараснали с 8,9 процента, а кредитите с 14,8 процента през февруари на годишна основа, отчитат от БНБ

Увеличение на депозитите с 8,9 процента и на кредитите с 14,8 процента на домакинствата и НТООД (нетърговски организации, обслужващи домакинствата) в края на февруари спрямо същия период на миналата година, отчитат от БНБ в парична статистика за февруари, публикувана на сайта на Централната банка.

Статистиката показва, че депозитите на домакинствата и НТООД са 72,977 млрд. лв. (41,3 процента от БВП) в края на февруари, което е увеличение с 8,9 процента спрямо февруари м. г. (8,2 процента годишен ръст през януари т.г.)

Депозитите на нефинансовите предприятия са 40,958 млрд. лв. (23,2 процента от БВП) в края на февруари. Те се увеличават с 27 процента в сравнение със същия месец на 2022 г. (26,6 процента годишно повишение през януари т.г.). 

Депозитите на финансовите предприятия нарастват с 1,1 процента на годишна база през февруари (16,3 процента годишно повишение през януари т. г.) и в края на месеца достигат 3,824 млрд. лв. (2,2 процента от БВП).

Общо депозитите на неправителствения сектор са 117,758 млрд. лв. (66,6 процента от БВП) в края на февруари, като годишното им увеличение е 14,3 процента (14,2 процента годишно повишение през януари т.г.), показват данните. Неправителственият сектор обхваща  нефинансовите предприятия, финансовите предприятия (инвестиционни фондове, финансови посредници, финансови спомагатели, каптивни финансови институции и заемодатели, застрахователни дружества и пенсионни фондове), домакинствата и НТООД.

Според статистиката нетните вътрешни активи са 82,829 млрд. лв. в края на февруари, което е увеличение с 4,4 процента спрямо същия месец на м.г. (4,7 процента годишно повишение през януари т.г). В края на месеца основният им компонент – вътрешният кредит, възлиза на 83,136 млрд. лв. и нараства спрямо февруари 2022 г. с 4,4 процента (5 процента годишно увеличение през януари 2023 г.), отчита статистиката. През февруари вземанията от неправителствения сектор се увеличават с 12,1 процента, като достигат 83,653 млрд. лв. (12,7 процента годишно повишение през януари т.г).

В края на февруари кредитите за неправителствения сектор са 81,238 млрд. лв. или 46 процента от БВП, при 80,668 млрд. лв. към януари т.г. (45,6 процента от БВП), показва статистиката. Това е увеличение на годишна база с 12,4 процента (13 процента годишно повишение през януари т.г.). От БНБ посочват, че изменението в размера на кредитите за неправителствения сектор е повлияно и от нетните продажби на кредити от други парично-финансови институции (Други ПФИ), чиито обем за последните дванадесет месеца е 140,5 млн. лв. На годишна база продадените кредити от Други ПФИ са 140,5 млн. лв. (в т. ч. 1,7 млн. лв. през февруари т.г.), като за последните дванадесет месеца няма обратно изкупени кредити.

Според статистиката кредитите за нефинансовите предприятия нарастват с 8,7 процента на годишна база през февруари (9,9 процента годишно повишение през януари т.г.) и в края на месеца достигат 41,490 млрд. лв. (23,5 процента от БВП). 

Кредитите за домакинствата и НТООД са 33,655 млрд. лв. (19 процента от БВП) в края на февруари, показват още данните. Спрямо същия месец на миналата година те се увеличават с 14,8 процента (14,8 процента годишно повишение през януари 2023 т.г.). Увеличение с 18,1 процента на годишна база бележат жилищните кредити, които възлизат на 16,816 млрд. лв. (17,9 процента годишно увеличение през януари т. г.)

Потребителските кредити се увеличават с 12,3 процента спрямо февруари 2022 г. и възлизат на 15,209 млрд. лв. (12,5 процента годишно повишение през януари т.г). На годишна база другите кредити, в което се включват и средствата, отпуснати на сдруженията на собствениците по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, нарастват със 7,7 процента (8,9 процента годишно повишение през януари т. г.), като достигат 401,7 млн. лева, показва статистиката.

Кредитите за работодатели и самонаети лица се увеличават с 11,9 процента на годишна база през февруари  (12,1 процента годишно повишение през януари т.г.) и в края на месеца са 432,8 млн. лева.
Кредитите, предоставени на финансови предприятия, са 6,094 млрд. лв. (3,4 процента от БВП) в края на февруари. В сравнение със същия период на миналата година те се увеличават с 27,5 процента (27 процента годишно повишение през януари 2023 г.), показват данните.

Нетните чуждестранни активи са 86,444 млрд. лв. в края на февруари при 85,493 млрд. лв. в края на януари 2023 г., показват още данните. Те нарастват с 20,3 процента в сравнение с февруари м. г. (19,6 процента годишно повишение през януари т. г.). През февруари чуждестранните активи се увеличават с 19,2 процента (19,6 процента годишен ръст през януари т.г.), като достигат 102,329 млрд. лева. Чуждестранните пасиви са 15,885 млрд. лв. и на годишна база нарастват с 13,5 процента (19,8 процента годишно повишение през януари 2023 година).

Този уебсайт използва бисквитки, за да подобри вашето изживяване. Ще приемем, че сте съгласни с това, но можете да се откажете, ако желаете. Приемам Прочети още