Даниел Петров от “Възраждане” : Край със смяната на статута на земеделските земи, за да се превръщат във фотоволтаични паркове

Ползването на земеделската земя, по отношение на прекратяване на порочната практика за смяна на статута на обработваемите земеделски земи, мери и пасища, с цел превръщането им във фотоволтаични централи

Мар 31, 2024 - 14:54
 0  7
Даниел Петров от “Възраждане” : Край със смяната на статута на земеделските земи, за да се превръщат във фотоволтаични паркове

Днес в Народното събрание бяха разгледани, гласувани и приети предложения на народния представител от “Възраждане”,  Даниел Петров в Закона за собствеността и ползването на земеделската земя, по отношение на прекратяване на порочната практика за смяна на статута на обработваемите земеделски земи, мери и пасища, с цел превръщането им във фотоволтаични централи. 

“С приемането на нашите предложения в Закона за собствеността и ползването на земеделски земи се слага край на скандалната и порочна практика на смяна на предназначения на общински пасища, мери и ливади, с цел превръщането им във фотоволтаични паркове. Няма повече пасища да бъдат отнемани от животновъдите, понякога, дори без тяхното знание и разрешение. Няма повече плодородната българска земя да бъде унищожавана, за да се обслужат поредните лобистки, частни или корпоративни интереси. Време е държавата да заработи в полза на гражданите. С тези промени окончателно бе забранено, занапред преобразуването и отдаването на земеделски земи от общинския поземлен фонд и от държавния фонд, за строеж на соларни фотоволтаични централи, ако същите преди това са били заявявани за подпомагане по реда на чл.37а от ЗСПЗЗ и не са били сключвани договори за наем”, заяви народният представител от “Възраждане”, Даниел Петров. 

Промяната, внесена от народния представител от “Възраждане” и член на земеделската комисия Даниел Петров засяга пасища, мери и ливади, които са били обект на субсидиране през последните три години. Така тези земеделски площи вече ще бъдат защитени със Закон, защото ще се спре порочната практика по смяна на начина на трайно предназначение на земи, за които, уж се твърди, че са неизползваеми и без друго практическо приложение – но ако това е било така, то тогава е нямало да бъдат заявени за субсидиране от страна на животновъди, на които са били отдавани под наем. Пресичат се възможностите за смяна на ПУП чрез общинските съвети за харизването на ливади, пасища и мери за подобни цели.

“Това е поредна стъпка в борбата на “Възраждане” срещу отнемането на плодородни земеделски площи от държавния или общинския поземлен фонд и унищожаването им, в полза на реализиране на частни търговски интереси, чрез безразборно изграждане на фотоволтаични паркове. България има нужда от своята плодородна земеделска земя и ние няма да позволим тя да бъде унищожена”, коментира още Даниел Петров от “Възраждане”.