Бизнес общността настоява за предпазливост при предложението за уредба на подоходното данъчно облагане

„БизнесЮръп“ (BusinessEurope) публикува нова позиция относно предложението на Европейската комисия BEFIT (Business in Europe: Framework for Income Taxation), съобщи Българската стопанска камара на интернет страницата си.
Генералният директор на BusinessEurope Маркус Дж. Байрер заяви, че „европейските предприятия подкрепят общите цели на Комисията за укрепване на единния пазар чрез опростяване на данъчната среда и намаляване на разходите за спазване на данъчното законодателство за бизнеса“.
Въпреки това, за да бъде ефективна реформата на BEFIT, тя трябва да се приведе в пълно съответствие с глобалните данъчни правила. Като се има предвид сложността на променящата се глобална данъчна среда, законодателите на ЕС трябва да изчакат повече стабилност в световното корпоративно данъчно облагане, преди да представят подробни предложения, изтъква Байрер. Според него комисията трябва да извърши и оценка на въздействието за това как тези конкретни предложения ще се отразят на бизнеса. „Настоящата оценка на въздействието не отговаря на това, тъй като разглежда само потенциалните ползи от теоретично опростяване на правилата за корпоративния данък“, смята генералният директор на BusinessEurope.
Справка в интернет страницата на ЕК показва, че тази инициатива се състои от 3 предложения за опростяване на данъчните правила и гарантиране на сигурност за малките и големите предприятия в ЕС:
– директивата за трансферното ценообразуване ще осигури общ подход към трансферното ценообразуване в рамките на ЕС;
– системата на данъчно облагане на малките и средните предприятия според местонахождението на главното им управление ще даде възможност на малките предприятия да взаимодействат само с една данъчна администрация, когато извършват трансгранична дейност в ЕС;
– предприятията в Европа: с уредбата за подоходно данъчно облагане (BEFIT) ще бъде въведена обща система за изчисляване на данъчната основа на групите от дружества в целия ЕС.

Translation with HTML tags:
„БизнесЮръп“ (BusinessEurope) публикува нова позиция относно предложението на Европейската комисия BEFIT (Business in Europe: Framework for Income Taxation), съобщи Българската стопанска камара на интернет страницата си.
Генералният директор на BusinessEurope Маркус Дж. Байрер заяви, че „европейските предприятия подкрепят общите цели на Комисията за укрепване на единния пазар чрез опростяване на данъчната среда и намаляване на разходите за спазване на данъчното законодателство за бизнеса“.
Въпреки това, за да бъде ефективна реформата на BEFIT, тя трябва да се приведе в пълно съответствие с глобалните данъчни правила. Като се има предвид сложността на променящата се глобална данъчна среда, законодателите на ЕС трябва да изчакат повече стабилност в световното корпоративно данъчно облагане, преди да представят подробни предложения, изтъква Байрер. Според него комисията трябва да извърши и оценка на въздействието за това как тези конкретни предложения ще се отразят на бизнеса. „Настоящата оценка на въздействието не отговаря на това, тъй като разглежда само потенциалните ползи от теоретично опростяване на правилата за корпоративния данък“, смята генералният директор на BusinessEurope.
Справка в интернет страницата на ЕК показва, че тази инициатива се състои от 3 предложения за опростяване на данъчните правила и гарантиране на сигурност за малките и големите предприятия в ЕС:
– директивата за трансферното ценообразуване ще осигури общ подход към трансферното ценообразуване в рамките на ЕС;
– системата на данъчно облагане на малките и средните предприятия според местонахождението на главното им управление ще даде възможност на малките предприятия да взаимодействат само с една данъчна администрация, когато извършват трансгранична дейност в ЕС;
– предприятията в Европа: с уредбата за подоходно данъчно облагане (BEFIT) ще бъде въведена обща система за изчисляване на данъчната основа на групите от дружества в целия ЕС.