Министърът на енергетиката заяви, че оценката на въздействието върху околната среда за осми блок ще бъде готова до 2 години

Решението за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за осми блок ще бъде взето в рамките на 2 години, според министъра на енергетиката Румен Радев. Той посочи, че процедурата за ОВОС е в процес на подготовка на документите. Министърът Радев сподели още, че е рисково да се извежда отработеното ядрено гориво от България в Русия и затова се търси алтернативен вариант, като се провеждат разговори със САЩ, Франция и други страни. Той изрази надежда, че в следващия месец ще бъде подписано междуправителствено споразумение между България и САЩ, което ще трябва да бъде ратифицирано от Народното събрание. Министърът подчерта, че споразумението не се фокусира само върху избора на ядрения остров и технологията, но и позволява по-широко сътрудничество в обмена на знания, опит, информация, развитие на кадри и допълнителни технологии, както и развитие на взаимни проекти в областта на преработката и дългосрочното съхранение на високорадиоактивни отпадъци.

Решението за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за осмия блок ще бъде взето в рамките на 2 години, според министъра на енергетиката Румен Радев. Той посочи, че процедурата за ОВОС е в процес на подготовка на документите. Министърът Радев сподели още, че е рисково да се извежда отработеното ядрено гориво от България в Русия и затова се търси алтернативен вариант, като се провеждат разговори със САЩ, Франция и други страни. Той изрази надежда, че в следващия месец ще бъде подписано междуправителствено споразумение между България и САЩ, което ще трябва да бъде ратифицирано от Народното събрание. Министърът подчерта, че споразумението не се фокусира само върху избора на ядрения остров и технологията, но и позволява по-широко сътрудничество в обмена на знания, опит, информация, развитие на кадри и допълнителни технологии, както и развитие на взаимни проекти в областта на преработката и дългосрочното съхранение на високорадиоактивни отпадъци.