Министърът на енергетиката заяви, че оценката на въздействието върху околната среда за осми блок ще бъде готова до 2 години

Решението за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за осми блок ще бъде взето до 2 години. Това беше заявено от министърът на енергетиката Румен Радев пред журналисти по време на Третата международна конференция. Той посочи, че процедурата за ОВОС е в процес на стартиране, като започва с подготовка на съответните документи. Министър Радев също така сподели, че е рисково да се извежда отработеното ядрено гориво от България в Русия и затова се изследват алтернативни варианти, като се водят разговори със САЩ, Франция и други страни. Той изрази надежда, че следващия месец ще бъде подписано междуправителствено споразумение между България и САЩ, което след това ще трябва да бъде ратифицирано от Народното събрание. Министърът посочи, че споразумението не се фокусира само върху избора на ядрения остров и технологията, но и позволява по-широко сътрудничество в обмена на знания, опит, информация, развитие на кадри и допълнителни технологии. Освен това ще се развиват и взаимни проекти в частта на преработката и дългосрочното съхранение на високорадиоактивни отпадъци.

Решението за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за осми блок ще бъде взето до 2 години. Това беше заявено от министърът на енергетиката Румен Радев пред журналисти по време на Третата международна конференция. Той посочи, че процедурата за ОВОС е в процес на стартиране, като започва с подготовка на съответните документи. Министър Радев също така сподели, че е рисково да се извежда отработеното ядрено гориво от България в Русия и затова се изследват алтернативни варианти, като се водят разговори със САЩ, Франция и други страни. Той изрази надежда, че следващия месец ще бъде подписано междуправителствено споразумение между България и САЩ, което след това ще трябва да бъде ратифицирано от Народното събрание. Министърът посочи, че споразумението не се фокусира само върху избора на ядрения остров и технологията, но и позволява по-широко сътрудничество в обмена на знания, опит, информация, развитие на кадри и допълнителни технологии. Освен това ще се развиват и взаимни проекти в частта на преработката и дългосрочното съхранение на високорадиоактивни отпадъци.