Бюджетът на Община Самоков за тази година е около 93 милиона лева

Проектобюджетът на Община Самоков за 2024 година ще бъде около 93 лева, а приблизително 7 млн. лева са отпуснати за капиталови разходи по Инвестиционна програма за общински проекти, съобщи за БТА директорът на дирекция „Местни данъци и такси, бюджет и контрол“ към Община Самоков Златка Изова. Тя посочи, че публичното обсъждане на бюджета ще бъде утре в заседателната зала на общинската администрация от 17:30 часа. За участие в обсъждането са поканени гражданите, представители на бизнеса и неправителствените организации. Планираните приходи от местни дейности се очаква да бъдат на стойност около 48 млн. лева. За изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа са предвидени около 6 млн. лева, за водоснабдяване и канализация на територията на общината са предвидени около 3 млн. лв., а за осветление на улици и площади около 1 млн. лева, посочи още Изова.

Проектобюджетът на Община Самоков за 2024 година ще бъде около 93 лева, а приблизително 7 млн. лева са отпуснати за капиталови разходи по Инвестиционна програма за общински проекти, съобщи за БТА директорът на дирекция „Местни данъци и такси, бюджет и контрол“ към Община Самоков Златка Изова. Тя посочи, че публичното обсъждане на бюджета ще бъде утре в заседателната зала на общинската администрация от 17:30 часа. За участие в обсъждането са поканени гражданите, представители на бизнеса и неправителствените организации. Планираните приходи от местни дейности се очаква да бъдат на стойност около 48 млн. лева. За изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа са предвидени около 6 млн. лева, за водоснабдяване и канализация на територията на общината са предвидени около 3 млн. лв., а за осветление на улици и площади около 1 млн. лева, посочи още Изова.