Индексът на Българската фондова борса, SOFIX, днес намаля с 0,21%Българската фондова борса

Основният индекс на Българската фондова борса, SOFIX, днес се понижава с 0,21 на сто. Широкият измерител BGBX40 расте минимално – с 0,06 на сто, а пазарът „Бийм“ наддаде с 0,34 на сто. Борсовите индекси закриха разнопосочно днешната търговия.

На основния пазар на борсата бяха направени сделки за 637 205 лева. На пазара MTF BSE International, където се продават акции на световни компании, оборотът беше 58 569 лева. На пазара „Бийм“ бяха продадени книжа за 19 639 лева.

В днешната търговия книжата на „Шелли груп“ АД нараснаха с 3,37 на сто до 55,2 лева за брой. Акциите на „Фонд за недвижими имоти България“ АДСИЦ-София и на „Българска фондова борса“ АД се покачиха със съответно 1,53 на сто до 2,66 лева и 1,41 на сто до 14,35 лева за брой.

Сред губещите дружества са „Химимпорт“ АД-София и „Еврохолд България“ АД, чийто акции се сринаха съответно с 5,4 на сто до 0,736 лева едната и с 5,07 на сто до 1,31 лева за брой. Книжата на „Първа Инвестиционна Банка“ АД са надолу с 3,03 на сто до 3,2 лева едната, тези на „Елана Агрокредит“ АД-София отстъпват с 0,93 на сто до 1,07 лева за брой, а на „Неохим“ АД-Димитровград – с 0,79 на сто до 25 лева.

Акциите на „Адванс Терафонд“ АДСИЦ-София и на „Доверие Обединен Холдинг“ АД спаднаха с 0,30 и 0,22 на сто и се продават по съответно 3,32 лева и 8,9 лева.

На пазара „Бийм“ книжата на „Дронамикс Кепитъл“ АД се повишиха с 1,83 на сто до 2,78 лева едната.