Скоро ще се проведе втората конференция от серията събития за подготовката на външнополитическа стратегия на България, инициирана от Мария Габриел.

Вицепремиерът Мария Габриел ще бъде домакин на конференцията „Младите хора и външнополитическата стратегия на България: критичният глас“, съобщиха от пресцентъра на Министерството на външните работи. Това е втората конференция от планираната серия от събития по подготовката на външнополитическа стратегия на Република България, която се състои по инициатива на вицепремиера Мария Габриел.
От външното министерство уточняват, че форумът е насочен към младите хора и ще даде възможност те да споделят своите мнения и визия за формулирането на външнополитическите приоритети на страната. Гледната точка на младите хора относно перспективите пред българската външна политика, която се реализира в условията на динамично променяща се международна и регионална обстановка, ще допринесе да се отговори на съвременните предизвикателя, сред които зеленият преход, дигитализацията, новите тенденции в енергийната, икономическата и културната дипломация, активното членство на България в ЕС и НАТО, грижата за българите извън страната.
Събитието е в понеделник, 15 януари, в Дома на Европа от 10:00 часа. Очаква се да участват студенти от различни университети, колежи, млади делегати към ООН, представители на младежки организации.
В началото на декември м.г. вицепремиерът и министър на външните работи откри и бе домакин на конференцията „Външнополитическата стратегия на Република България – предизвикателства и възможности“ в Дома на Европа.  Инициативата за приемането на такъв стратегически документ има за цел да увеличи прозрачността, предвидимостта и обществената подкрепа за българската външна политика и да формира междуинституционален консенсус по ясно формулирани външнополитически приоритети.