Над 100 000 са новите пенсионери през 2023 г., сочат данните на Националния осигурителен институт

През 2023 г. общият брой на пенсиониралите се лица с пенсии от държавното обществено осигуряване е 100 213

Април 1, 2024 - 12:00
 0  83
Над 100 000 са новите пенсионери през 2023 г., сочат данните на Националния осигурителен институт

През 2023 година, общият брой на лицата, пенсионирани с пенсии от държавното обществено осигуряване, е 100 213, според данните на Националния осигурителен институт (НОИ), публикувани в първия бюлетин за годината. Това представлява увеличение с 2623 лица (2,7%) в сравнение с 2022 година. Лични пенсии са получили 87 369 пенсионери, което е с 5938 (7,3%) повече от предходната година, докато наследствените пенсии са били получени от 12 844 лица, с 3315 (20,5%) по-малко в сравнение с 2022 година.

За 2023 година, броят на пенсионерите с лични пенсии за осигурителен стаж и възраст, отпуснати при непълен осигурителен стаж (по чл.68, ал.3), е 13 247, което е с 10% повече от 2022 година, по данни на НОИ. Средният осигурителен стаж на тези пенсионери е 21,6 години. Делът на пенсионерите с непълен стаж от общия брой на лицата с новоотпуснати лични пенсии за осигурителен стаж и възраст е нараснал от 22,8% през 2022 година на 25,7%. От НОИ обясняват, че увеличението се дължи на разширяването на понятието „действителен стаж“ след промяна в Кодекса за социално осигуряване (КСО) през януари 2023 година, която включва периода на наборна или мирновременна алтернативна служба, както и времето, прекарано в затвори и трудововъзпитателни общежития от репресирани лица, съгласно чл. 7 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица.

През същата година, броят на новите пенсионери с пенсии за осигурителен стаж и възраст в намален размер, отпуснати до една година преди достигане на пенсионната възраст, е 6837. Пенсии са отпуснати на 13 лица, работили като балерини, балетисти и танцьори в културни организации, съгласно разпоредбата в КСО.

Новоотпуснатите пенсии за ранно пенсиониране на лицата, работили при условията на първа и втора категория труд, са 5714. Техният брой е намалял с 523 (8,4%) спрямо предходната година, като техният дял от общия брой на пенсионерите с новоотпуснати лични пенсии за осигурителен стаж и възраст е 11,1%, в сравнение с 11,8% през предходната година, по информация от НОИ.