Печалбата на банковата система у нас в края на февруари достига 484 млн. лв.

Печалбата на банковата система у нас в края на февруари достига 484 млн. лв.

Мар 30, 2024 - 06:35
 0  9
Печалбата на банковата система у нас в края на февруари достига 484 млн. лв.

Към края на февруари 2024 г., банковата система в България отчита печалба от 484 млн. лв., което е увеличение с 22.8% спрямо същия период на предходната година, информира БНБ.

Разходите за обезценка на финансови активи, които не се включват в печалбата или загубата по справедлива стойност, достигат 90 млн. лв. в края на февруари 2024 г., в сравнение с 27 млн. лв. за предходната година.

Кредитите за домакинства през февруари нарастват с 654 млн. лв. (1.6%), а за нефинансови предприятия - с 641 млн. лв. (1.3%). От друга страна, наблюдаваме спад при кредитите за други финансови предприятия с 19 млн. лв. (0.2%) и за сектора на държавното управление с 7 млн. лв. (0.9%).

Общите депозити в банковата система се понижават с 270 млн. лв. (0.2%) до 147.1 млрд. лв. към края на януари. Основен фактор за това е спадът в депозитите на кредитни институции с 635 млн. лв. (5.9%), на други финансови предприятия с 455 млн. лв. (9.9%) и на нефинансови предприятия с 46 млн. лв. (0.1%).

В същото време, през февруари се отчита увеличение на депозитите на домакинства с 726 млн. лв. (0.9%) и на сектора на държавното управление с 141 млн. лв. (3.6%).